Skip to content
Ontwikkelassessment

Door:

Datum:

Ontwikkelassessment
Het ontwikkelassessment van NCP Assessments geeft een beeld van iemands capaciteiten en talenten in relatie tot een functie- of organisatieontwikkeling. Op basis van een sterkte- en zwakteanalyse onderzoekt NCP Assessments wat de doorgroeimogelijkheden zijn en hoe ontwikkeling vorm kan krijgen.

Dit zijn enkele voorbeelden van vragen die gesteld worden waar het gaat om ontwikkelassessments: 

  • Waar liggen de ontwikkelmogelijkheden van onze medewerker? 
  • Kan onze medewerker meer dan hij/zij nu doet? 
  • Is onze medewerker in zijn/haar carrière wel op de goede weg?
  • Onze organisatie verandert; hoe kunnen onze medewerkers het beste met de ontwikkelingen van onze organisatie meegroeien?
  • Wij willen een outplacement-traject. Hoe kunnen we daar een ontwikkelassessment voor inzetten.

Bij een ontwikkelassessment of potentieelbeoordeling wordt er breed gekeken naar de competenties en ontwikkelpunten van de kandidaat. Het totaalpakket aan mogelijkheden en talenten die iemand in huis heeft wordt beoordeeld en beschreven. En dat levert soms verassende inzichten op! Zo kunnen we niet alleen zien waarop iemand zich in zijn of haar huidige functie kan verbeteren, maar kunnen we ook zien wat de talenten van een individu zijn die in zijn of haar huidige functie niet zichtbaar benut worden.

Toont Eigenheid

Vanuit het Neuro Context Profile (NCP): de samenhang tussen context en individu toont NCP Assessments de eigenheid van kandidaten.
Ontwikkelen met een ontwikkelassessment als startpunt
Intelligentie

Wetenschappelijke testen
NCP Assessments werkt met wetenschappelijk beproefde intelligentietesten en persoonlijkheidsvragenlijsten. Deze testen zijn geregistreerd bij de COTAN. Een test die is geregistreerd bij de COTAN voldoet aan een aantal eisen betreffende de betrouwbaarheid en validiteit van het instrument. De uitslagen van deze testen worden door een NIP-psycholoog geïnterpreteerd. 

Van aandachtspunten naar ontwikkelpunten
Bij het ontwikkelassessment meet NCP capaciteiten, talenten, competenties en ontwikkelmogelijkheden. Niet iedereen zal even goed in staat zijn om aan de verbeterpunten te werken, die uit het ontwikkelassessment naar voren komen. Op sommige punten kan iemand nu eenmaal gemakkelijker veranderen dan op andere punten. Daarom onderzoeken we ook in hoeverre iemand in staat zal zijn een positieve verandering aan te brengen in zijn of haar verbeterpunten die tot een beter functioneren leiden.

Inzicht in talent
Een ontwikkelassessment zegt niet alleen iets wezenlijks over wat iemand mogelijk zou kunnen doen om zijn of haar persoonlijke effectiviteit binnen een huidige functie te maximaliseren. Het levert ook waardevolle informatie op over talenten en competenties die in een huidige functie niet benut worden. Juist deze informatie is zeer belangrijk en de waarde ervan wordt vaak onderschat. Een niet volledig benut potentieel kan immers ook leiden tot verminderd functioneren. In een ontwikkelassessment wordt gericht meegedacht over hoe iemand in zijn of haar functie persoonlijke talenten optimaler kan benutten.

Duur van een ontwikkelassessment

Een ontwikkelassessment duurt voor een kandidaat meestal een werkdag. Hij of zij vult in de eerste helft van de dag verschillende wetenschappelijke onderbouwde psychologische testen in: een aantal intelligentietesten en persoonlijkheidsvragenlijsten.

Gedurende de tweede helft van de dag wordt de kandidaat geobserveerd door de psycholoog. Vaak wordt een rollenspel afgenomen om de communicatieve vaardigheden van de kandidaat nader te observeren en te analyseren.

Tot slot volgt er een diepte-interview met de psycholoog. Daarin worden al enkele uitkomsten van het onderzoek besproken met de kandidaat. De bevindingen en het advies van het ontwikkelassessment worden in een persoonlijk rapport aan de kandidaat -en na diens goedkeuren- aan onze opdrachtgever aangeboden. (Wij zijn wettelijk verplicht toestemming aan de kandidaat te vragen voor het doorsturen van het rapport.)

Waarom kiezen voor NCP Assessments

Vanuit de laatste neuro-psychologische kennis geeft NCP Assessments inzicht in mensen. NCP toont eigenheid. Assessments adviseren over geschiktheid en ontwikkeling in de werkcontext én in de ‘VUCA-wereld’. VUCA staat voor Volatile, Uncertain, Complex, Ambigious.

Daarnaast is een voor de kandidaat laagdrempelig assessment belangrijk. Een assessment is een methode om inzicht te geven in mensen. Wij doen er daarom alles aan dat iemand zichzelf op de assessmentdag kan laten zien. NCP Assessments, toont eigenheid. Neem contact met ons op voor meer informate.

Nieuwste insights