Skip to content
Assessments bij reorganisatie

Door:

Datum:

Reorganisatie-assessments
Gaat uw organisatie reorganiseren? Reorganisatie Assessments van NCP Assessments zijn hierbij een goed hulpmiddel. Dit assessment wordt ingezet bij het afspiegelen op kwaliteit. Het Reorganisatie Assessment geeft u inzicht in iemands kennis, capaciteiten en karaktereigenschappen. In het geval van een afspiegeling waar het management bij betrokken is, of waarbij het leidinggevende functies betreft, wordt vaak een leiderschapsonderdeel toegevoegd. 

Toont Eigenheid

Vanuit het Neuro Context Profile (NCP): de samenhang tussen context en individu toont NCP Assessments de eigenheid van kandidaten.
Reorganiseren met objectieve gegevens
Stappen bij reorganisatie-assessments

Het inzetten van assessments bij een reorganisatie is altijd maatwerk. Het stappenplan bij het inzetten van assessments bij een reorganisatie is als volgt:

  • NCP Assessments adviseert over de te nemen stappen en het reorganisatieproces, op basis van de vraag. 
  • Talent- of competentieprofielen voor de functies worden opgesteld tijdens een werksessie met de opdrachtgever, indien deze nog niet aanwezig zijn. In deze sessie wordt tevens een voorstel gedaan voor de opzet van de assessment en de beoordelingscriteria. 
  • NCP Assessments organiseert een inspiratiesessie waarin deelnemers uitleg krijgen over het assessmenttraject, en hun eventuele vragen kunnen stellen.
  • Assessment per kandidaat waarbij op basis van het NCP-model vaardigheden, capaciteiten, motivatie en persoonlijkheid in kaart worden gebracht, op basis van het unieke NCP Model. Door middel van uitdagende casuïstiek, games en praktijksimulaties brengt NCP Assessments de kwaliteiten in kaart, en de assessor bespreekt de resultaten met de kandidaat. Het huidige competentieprofiel van de kandidaat wordt afgezet tegen het competentieprofiel van de functie waarop wordt gesolliciteerd. Op deze manier wordt duidelijk op welke competenties de kandidaat een goede match is en waar nog ontwikkelpunten of hiaten liggen voor het vervullen van de nieuwe functie.
  • De kandidaat ontvangt een assessmentrapportage met een concreet en duidelijk overzicht van de capaciteiten en competenties ten opzichte van het competentieprofiel. In deze rapportage worden de deeluitslagen van de assessment gekwantificeerd zodat aan elke kandidaat een deel- en een totaalscore kan worden toegekend op de vooraf vastgestelde beoordelingscriteria. Tevens wordt benoemd waar nog mogelijk ontwikkelpotentieel ligt. Vaak wordt een selectieadvies toegevoegd aan dit assessment, wanneer het een afspiegeling op basis van kwaliteit betreft.
  • Nadat toestemming van de kandidaat is verkregen conform de richtlijnen van het NIP en de AVG, worden de resultaten van het assessment teruggekoppeld aan de opdrachtgever. 
  • Het traject wordt doorgaans afgesloten met een werksessie met de opdrachtgever. Tijdens deze werksessie worden alle rapporten van de kandidaten die hebben deelgenomen aan het Reorganisatie Assessment besproken.
Waarom kiezen voor NCP Assessments

Door middel van ons unieke NCP-Model krijgt u een buitengewoon inzicht in uw medewerkers. NCP Assessments toont eigenheid van mensen. Vanuit de verschillende contexten geeft NCP Assessments inzicht in potentieel en geschiktheid.

Met een persoonlijke, en laagdrempelige benadering biedt Assessmentbureau NCP Assessments een optimale candidate experience.

Nieuwste insights