Skip to content
Team assessments als voorbereiding op serieuze groei

Door:

Datum:

Ontdek teamkwaliteiten

De wereld van nu stelt andere eisen aan medewerkers. Om te excelleren in de kenniseconomie zijn nieuwe vaardigheden nodig. De vraag is: beschikt je kandidaat over deze vaardigheden? Met een slimme combinatie van beproefde assessments, eigentijdse testen en breininzichten analyseren we je kandidaat. Zo krijg je zicht op verborgen kwaliteiten. Talenten die relevant zijn. Vandaag en morgen. 

Inhoud Teamscan

Een teamscan geeft een objectief beeld van teamverhoudingen. In het assessment zijn de individuele medewerkers besproken aan de hand van drie facetten die in het Assessment Center worden gemeten. In het analyseren van teams komen dezelfde drie facetten naar voren:

  1. Persoonlijkheid
  2. Capaciteiten
  3. Gedrag

Deze facetten bepalen grotendeels de dynamiek die er in een team heerst en hoe effectief zij zijn. De mate waarin het team homogeen of heterogeen is speelt daarin een belangrijke rol. Verschillende mensen nemen verschillende rollen in teams aan. De rol die zij aannemen is afhankelijk van wie zij zelf zijn, en wat zij zelf kunnen. Teamdynamiek kan zeer complex zijn. Dit is te wijten aan het feit dat medewerkers onderling constant meningen over elkaar vormen, waardoor groepsprocessen worden beïnvloedt. De teamscan geeft vooral een globaal beeld van de kwaliteiten en valkuilen in het team, en moet dus ook op deze manier geïnterpreteerd worden. In de interpretatie is vooral gekeken naar overlappingen. Indidivuele resultaten kunnen minder zwaar wegen ten opzichte van de teamscore. Individuele resultaten kunnen dus, op detailniveau, afwijken van de teamresultaten.

Teamscan Case

Voor een klant die zich bezig houdt met landschapsbeheer moest een nieuw hoofd financiën/ICT/HRM worden aangetrokken. De vraag was welke kwaliteiten dit nieuwe MT-lid moest meebrengen, afgaande op de huidige kwaliteiten in het management team. Uit de teamscan kwam het volgende naar voren in termen van ontwikkelbehoefte, en zwaktes:

  • Minder kritisch denkvermogen aanwezig
  • Minder creatief oplossingsvermogen aanwezig
  • Groot verschil in managementvaardigheden
  • Verschil in bedrijfskundige kennis
  • Gebrek aan inzichtelijkheid in processen en weinig oog voor het inzichtelijk maken van processen en veranderingen bij change management. 

Als gevolg van deze inzichten werd een nieuwe medewerker aangetrokken die op het gebied van creatief denken, kritisch denken en bedrijfskundige kennis een belangrijke aanvulling bood. Het bestaande MT besloot zich verder te ontwikkelen op de genoemde vlakken door middel van training en coaching, om zo de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. 

 

De slagkracht van teams verbeteren begint hier

Geïnteresseerd in het verbeteren van teams? Benieuwd welke tools nodig zijn om toekomstbestendig te zijn? NCP Assessments maakt blinde vlekken op een objectieve manier inzichtelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie, of lees meer over de verschillende vormen van teamassessments.