Skip to content
Ontwikkel mensen en je organisatie

Door:

Datum:

Je hebt twee kandidaten gesproken. Twee totaal verschillènde personen, maar beiden lijken goed in de functie te passen bij je bedrijf. Wat doe je dan? Het overkwam Mineralis uit Hattemerbroek. Voor de functie van planner zocht het bedrijf de juiste kandidaat, maar met twee op het eerste oog passende kandidaten is het moeilijk om de juiste keuze te maken. Een assessment moest uitkomst gaan bieden.

De eerste vraag bij een dergelijk proces is achterhalen hoe de functie en het bedrijf eruit zien. Zodoende is eerst grondig het functieprofiel en de bedrijfscultuur onder de loep genomen in een persoonlijk gesprek. Daarna waren de verwachtingen aan de beurt, want welke kwaliteiten verwacht het bedrijf van de kandidaat? Nadat het functieprofiel was vertaald naar een persoonlijk en een professioneel profiel werden de assessments afgenomen.

Het verrassende resultaat van de assessments was dat een van de twee kandidaten een goede match bleek met de vraag. Zijn persoonlijke en professionele profiel sloten vrijwel naadloos aan op de eisen van Mineralis. De ontwikkelpunten van de kandidaat zijn vervolgens uitgebreid besproken om te zorgen dat ook in de toekomst de match bestendig is. De andere kandidaat kreeg een negatief advies. Toch was hij daar blij mee, omdat het rapport hem zijn eigenheid toonde. Het gaf hem aanknopingspunten voor het type functies die wel of juist niet bij hem passen. Of in zijn eigen woorden: “Mijn vrouw en ik hebben het doorgelezen en het is een naar onze mening een goed en kloppend rapport geworden. Ik heb voor mijzelf dan ook een mooi beeld gekregen van wat ik wel en niet wil binnen een nieuwe functie.” Een win-win situatie, waarmee beide kandidaten zich verder kunnen ontwikkelen.

Nieuwste insights