Skip to content

Zeker zijn van je zaak!

Het selecteren van de juiste kandidaat is niet eenvoudig. Er staat veel op het spel! 
De selectieassessments van NCP helpen je bij het maken van de juiste keuze.

→ Vrijblijvend. Je zit nergens aan vast.

Selectieassessments

Selectieassessments matchen het persoonlijke en professionele profiel van de kandidaat met het functieprofiel én het organisatieprofiel. Zo krijg je onderbouwde inzichten in de geschiktheid van (toekomstige) medewerkers en kun jij met een gerust gevoel de juiste kandidaat selecteren.

De assessments van NCP zijn altijd maatwerk. Er hangt immers veel van een assessment af. Door maatwerk te bieden weten we zeker dat we een gedegen en betrouwbaar adviesrapport opleveren. Daarmee kun jij deze (belangrijke) beslissing met een gerust gevoel nemen. Ook biedt het rapport concrete en waardevolle ontwikkeladviezen voor de kandidaat en zijn leidinggevende. 

Een selectieassessment geeft antwoord op vragen zoals: 

 • In hoeverre is mijn medewerker geschikt voor de beoogde functie? 
 • Past de sollicitant bij mijn bedrijf? 
 • Zijn er risico’s waar ik mij van bewust moet zijn bij het aannemen van deze persoon?
 • Welke kwaliteiten en ontwikkelpunten heeft de kandidaat?

→ Vrijblijvend. Je zit nergens aan vast.

Voordelen

NCP Assessments

✓ Winnaar MT/Sprout Award 2019-2021
✓ 45+ jaar ervaring
✓ Top-3 best gewaardeerde bureaus
✓ Uniek en bewezen NCP-model
✓ Altijd maatwerk in de juiste context
✓ NIP erkende arbeidspsychologen

Lees meer over ons →

Werkwijze

Het vraagstuk helder krijgen en binnen de juiste context plaatsen wordt gedaan door een ervaren arbeidspsycholoog.

Afhankelijk van jouw wensen en doelen (en het advies van de psycholoog) wordt er een maatwerk assessment opgesteld.

We selecteren de psycholoog en de acteur(s) die aansluiting hebben bij jouw branche en affiniteit met het vraagstuk. De psycholoog bepaalt vervolgens welke rollenspellen en managementgames er worden ingezet.

Laten we eerlijk zijn, een assessment kan best spannend zijn voor een kandidaat. Daarom geven wij kandidaten de mogelijkheid om een aantal testen, vragenlijsten en oefeningen thuis te maken via het NCP-Portal.

De andere onderdelen van het assessment zullen bij ons op een assessmentlocatie plaatsvinden. Denk hierbij aan het psychologisch interview, praktijksimulaties en gesprekken. Dit vindt plaats in een warme, sfeervolle omgeving (locaties door het hele land).

Iedere kandidaat ontvangt een inhoudelijk uitgebreid rapport ter goedkeuring. Dit rapport is geheel conform de NIP-code.

Dan volgt er een nabespreking met jou als opdrachtgever waarbij het advies van ervaren specialisten en psychologen wordt toegelicht.

Het resultaat is objectief en onderbouwd inzicht in kwaliteiten en valkuilen de kandidaat.

Zo ben je zeker van je zaak.

Inzichten die buitengewoon relevant zijn

Zeker van je zaak door wetenschappelijk onderbouwde inzichten

Bij een selectieassessment wordt vanuit het NCP-model de geschiktheid van de kandidaat beoordeeld. Welke kwaliteiten en ontwikkelpunten heeft de kandidaat? Is de kandidaat opgewassen tegen de VUCA-wereld van vandaag en morgen? 

Het selectieassessment van NCP Assessments geeft inzicht in geschiktheid. Belangrijk hierbij is de inventarisatiefase waarin de vraagstelling helder wordt. Vervolgens maakt het selectieassessment gebruik van COTAN gevalideerde tools en testen. Dit is belangrijk omdat de predicatieve validiteit (voorspellende kracht) van het assessment centraal staat. Niet elke functie is hetzelfde.

Vanuit de psychologische kennis die beschikbaar is door wetenschappelijk onderzoek dat wordt gedaan naar verschillende functies, en succesfactoren, beoordeeld NCP Assessment geschiktheid van kandidaten.

Een psycholoog die is aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) interpreteert de resultaten en formuleert een advies. Vanuit het selectieadvies maakt de organisatie de keuze op basis van een objectief oordeel.

→ Vrijblijvend. Je zit nergens aan vast.

ASSESSMENTS

Veelgestelde vragen

Het assessment is een psychologisch onderzoeksprogramma om met behulp van betrouwbare tools een uitspraak te doen over geschiktheid en ontwikkelpotentieel van mensen.

Assessments geven inzicht in persoonlijkheid, intelligentie, gedrag en motivatie van mensen.

NCP Assessments verzorgt een breed gamma aan assessments voor onder meer:

 • Professionals (junior, medior en senior)
 • Directies en Management
 • Opvolgers
 • Vennoten
 • Bestuurders
 • Trainees

Het doel van een selectieassessment is om te bepalen of een persoon geschikt is voor een specifieke functie of baan. Tijdens een selectieassessment worden de vaardigheden, kennis en eigenschappen van een persoon geëvalueerd om te bepalen of deze aansluiten bij de eisen en verwachtingen van de functie of baan.

Selectieassessments kunnen worden gebruikt om de geschiktheid van kandidaten te bepalen voor een bepaalde functie of om de beste kandidaat te selecteren uit een groep kandidaten. De resultaten van een selectieassessment kunnen worden gebruikt om beslissingen te nemen over het aannemen of niet aannemen van een kandidaat.

Een selectieassessment wordt gebruikt om te bepalen of iemand geschikt is voor een bepaalde functie of rol, terwijl een ontwikkelassessment wordt gebruikt om het ontwikkelpotentieel van iemand in kaart te brengen. Soms kunnen beide soorten assessments worden gecombineerd, bijvoorbeeld als iemand voor een selectie-assessment komt en daarnaast ook ontwikkeladvies krijgt. Het is belangrijk om duidelijk te maken wat de status is van de conclusies uit een assessment, zodat iedereen weet wat de bevindingen zijn en hoe ze moeten worden gebruikt.

Na een uitgebreide context en functieanalyse zal de psycholoog in overleg met de opdrachtgever een maatwerk assessment samenstellen.  

Onderstaande assessment onderdelen maken standaard deel uit van een maatwerk selectieassessment.

 • Diverse capaciteitentesten
 • Werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijsten
 • Werkgerelateerde motivatievragenlijsten
 • Leiderschapsonderzoek
 • Rollenspellen (casus specifiek)
 • Praktijkopdracht (casus specifiek)
 • Diepte-interview met een Arbeid & Organisatie psycholoog
 • Het kan helpen om de kosten te verminderen die voortkomen uit een mismatch tussen een kandidaat en een functie.
 • Het kan helpen om de ontwikkelbehoefte van een kandidaat in kaart te brengen en advies te geven, ook als het advies niet positief is.
 • Het kan helpen om een concreet beeld te krijgen van een kandidaat ten opzichte van een functie en functieomgeving, met specifieke, differentiërende en typerende geschiktheidsuitspraken.
 • Het kan helpen om het selectieassessment objectief uit te voeren door het gebruik van gestandaardiseerde testen of door het inschakelen van meerdere onafhankelijke assessoren, zodat de resultaten zo goed mogelijk weerspiegelen wat een kandidaat daadwerkelijk kan en wat zijn of haar potentiële meerwaarde is.

NCP hanteert de beroepscode van het Nederland Instituut van Psychologen (NIP). Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid.

Dit houdt in dat wij een ethische en integere behandeling waarborgen met betrekking tot jouw gegevens. Hieronder valt het recht op verkrijging van inzicht in de rapportage, nabespreking van de rapportage en blokkade van verspreiding van de rapportage. Het NIP is de landelijke beroeps- en belangenvereniging van psychologen. Kijk voor meer informatie op hun website https://psynip.nl/

Wij kunnen het assessment binnen twee werkdagen inplannen. De doorlooptijd van een assessment is gemiddeld twee weken vanaf het moment dat we de aanvraag hebben ontvangen.

Er is vooraf erg goede afstemming en uitvraag over welke informatie onderdeel van het assessment zou moeten zijn. Dit zorgt ervoor dat het assessment erg doelgericht is. Ik beveel NCP zeker aan!

Jacqueline Kappert – Godeke
HR Business Partner