Skip to content

Kandidaat met potentie?!

Laat je organisaties groeien doordat mensen zich ontwikkelen. Het ontwikkelassessment van NCP vormt een stevige basis voor een persoonlijk ontwikkelingstraject. Benut jouw kandidaat zijn of haar volledige potentie in de huidige of toekomstige functie?

→ Vrijblijvend. Je zit nergens aan vast.

Ontwikkelassessments

Bij een ontwikkelassessment of potentieelbeoordeling wordt er breed gekeken naar de competenties en ontwikkelpunten van de kandidaat. Het totaalpakket aan mogelijkheden en talenten die iemand in huis heeft wordt beoordeeld en beschreven. 

De assessments van NCP zijn altijd maatwerk. Er hangt immers veel van een assessment af. Door maatwerk te bieden weten we zeker dat we een gedegen en betrouwbaar adviesrapport opleveren. Hierin wordt een duidelijk advies gegeven met betrekking tot de aanpak van ontwikkelpunten van de kandidaat in relatie tot een specifieke rol of functie. Dit voorkomt dat er ontwikkelactiviteiten plaatsvinden die te weinig toevoegen. 

Een ontwikkelassessment levert verassende inzichten op! Het geeft antwoord op vragen zoals: 

 • Wat daagt je medewerker uit om zich te ontwikkelen?
 • Waarop kan de medewerker zich in zijn of haar huidige functie doorontwikkelen?
 • Wat zijn de persoonlijke ontwikkelpunten en leerbehoeften voor een volgende stap?
 • Onze organisatie verandert; hoe kunnen onze medewerkers het beste met de ontwikkelingen van onze organisatie meegroeien?

Al deze inzichten kunnen helpen bij het bepalen van de geschiktheid van de kandidaat voor een bepaalde functie of taak en kunnen ook gebruikt worden om gerichte ontwikkelingstrajecten op te zetten voor de kandidaat.

→ Vrijblijvend. Je zit nergens aan vast.

Voordelen

NCP Assessments

✓ Winnaar MT/Sprout Award 2019-2021
✓ 45+ jaar ervaring
✓ Top-3 best gewaardeerde bureaus
✓ Uniek en bewezen NCP-model
✓ Altijd maatwerk in de juiste context
✓ NIP erkende arbeidspsychologen

Lees meer over ons →

Werkwijze

Het vraagstuk helder krijgen en binnen de juiste context plaatsen wordt gedaan door een ervaren arbeidspsycholoog. Afhankelijk van jouw wensen en doelen (en het advies van de psycholoog) wordt er een maatwerk assessment opgesteld. We selecteren de psycholoog en de acteur(s) die aansluiting hebben bij jouw branche en affiniteit met het vraagstuk. De psycholoog bepaalt vervolgens welke rollenspellen en managementgames er worden ingezet.
Laten we eerlijk zijn, een assessment kan best spannend zijn voor een kandidaat. Daarom geven wij kandidaten de mogelijkheid om een aantal testen, vragenlijsten en oefeningen thuis te maken via het NCP-Portal. De andere onderdelen van het assessment zullen bij ons op een assessmentlocatie plaatsvinden. Denk hierbij aan het psychologisch interview, praktijksimulaties en gesprekken. Dit vindt plaats in een warme, sfeervolle omgeving (locaties door het hele land).
Iedere kandidaat ontvangt een inhoudelijk uitgebreid rapport ter goedkeuring. Dit rapport is geheel conform de NIP-code. Dan volgt er een nabespreking met jou als opdrachtgever waarbij het advies van ervaren specialisten en psychologen wordt toegelicht. Het resultaat is objectief en onderbouwd inzicht in kwaliteiten en valkuilen de kandidaat. Zo ben je zeker van je zaak.
Inzichten die buitengewoon relevant zijn

Inzicht in het potentieel door wetenschappelijk onderbouwde inzichten

Bij een ontwikkelassessment wordt vanuit het NCP-model de ontwikkelbaarheid van de kandidaat beoordeeld. Welke kwaliteiten en ontwikkelpunten heeft de kandidaat? Is de kandidaat opgewassen tegen de VUCA-wereld van vandaag en morgen?

Het ontwikkelassessment van NCP Assessments geeft inzicht in geschiktheid. Belangrijk hierbij is de inventarisatiefase waarin de vraagstelling helder wordt. Vervolgens maakt het ontwikkelassessment gebruik van COTAN gevalideerde tools en testen. Dit is belangrijk omdat de predicatieve validiteit (voorspellende kracht) van het assessment centraal staat. Niet elke functie is hetzelfde.

Vanuit de psychologische kennis die beschikbaar is door wetenschappelijk onderzoek dat wordt gedaan naar verschillende functies, en succesfactoren, beoordeeld NCP Assessment geschiktheid van kandidaten.

Een psycholoog die is aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) interpreteert de resultaten en formuleert een advies. Vanuit het ontwikkeladvies maakt de organisatie de keuze op basis van een objectief oordeel.

→ Vrijblijvend. Je zit nergens aan vast.

ASSESSMENTS

Veelgestelde vragen

Het assessment is een psychologisch onderzoeksprogramma om met behulp van betrouwbare tools een uitspraak te doen over geschiktheid en ontwikkelpotentieel van mensen.

Assessments geven inzicht in persoonlijkheid, intelligentie, gedrag en motivatie van mensen.

NCP Assessments verzorgt een breed gamma aan assessments voor onder meer:

 • Professionals (junior, medior en senior)
 • Directies en Management
 • Opvolgers
 • Vennoten
 • Bestuurders
 • Trainees
Het doel van het ontwikkelassessment is om de kennis en vaardigheden van een persoon te evalueren en te beoordelen. Het assessment kan ook gebruikt worden om het ontwikkelingspotentieel van een persoon te beoordelen en te bepalen welke opleidingen of ontwikkelingsmogelijkheden het beste aansluiten bij de behoeften van de persoon.

Een ontwikkelassessment is gericht op het identificeren en evalueren van de kennis en vaardigheden van een persoon, met het doel om te bepalen welke opleidingen of ontwikkelingsmogelijkheden het beste aansluiten bij de behoeften van die persoon. Het doel van een ontwikkelassessment is dus om te helpen bij het ontwikkelen van een individu.

Een selectieassessment is gericht op het bepalen of een persoon geschikt is voor een specifieke functie of baan. Het doel van een selectieassessment is om te bepalen of een persoon de vaardigheden en eigenschappen heeft die nodig zijn om succesvol te zijn in een bepaalde rol.

 • Gerichte opleidings- en ontwikkelingsplannen opstellen om de kennis en vaardigheden van een persoon te ontwikkelen.
 • Gerichte opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden aanbieden op basis van het ontwikkelingspotentieel van een persoon.
 • De prestaties van een persoon verbeteren door te focussen op specifieke ontwikkelingsbehoeften.
 • De tevredenheid van werknemers verhogen door opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden die aansluiten bij hun behoeften en interesses.
 • De retentie van werknemers verhogen door opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden die ervoor zorgen dat werknemers zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen.

NCP hanteert de beroepscode van het Nederland Instituut van Psychologen (NIP). Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid.

Dit houdt in dat wij een ethische en integere behandeling waarborgen met betrekking tot jouw gegevens. Hieronder valt het recht op verkrijging van inzicht in de rapportage, nabespreking van de rapportage en blokkade van verspreiding van de rapportage. Het NIP is de landelijke beroeps- en belangenvereniging van psychologen. Kijk voor meer informatie op hun website https://psynip.nl/

Wij kunnen het assessment binnen twee werkdagen inplannen. De doorlooptijd van een assessment is gemiddeld twee weken vanaf het moment dat we de aanvraag hebben ontvangen.

Al snel bleek dat onze hoge verwachtingen werden overtroffen. Het intakegesprek heeft richting gegeven aan het assessment en de uitkomsten bleken zeer waardevol voor zowel de werknemer als de werkgever.

Albert van de Breevaart​
Algemeen Directeur Metalura