Skip to content

Kandidaat met potentie?!

Als HR of Recruitment Specialist help jij de organisatie groeien door de juiste mensen op de juiste plaats te krijgen. Onze assessments worden op maat gemaakt met ervaren arbeidspsychologen.

→ Inzicht in het maatwerk adviesrapport

Kandidaat met potentie?!

Ontwikkelassessment

Laat je organisaties groeien doordat mensen zich ontwikkelen. Het ontwikkelassessment van NCP vormt een stevige basis voor een persoonlijk ontwikkelingstraject. Benut jouw kandidaat zijn of haar volledige potentie in de huidige of toekomstige functie?
Zeker zijn van je zaak!

Selectieassessment

Het selecteren van de juiste kandidaat is niet eenvoudig. Er staat veel op het spel! De selectieassessments van NCP helpen je bij het maken van de juiste keuze.

STERK EN ONDERSCHEIDEND

Wat maakt het NCP-assessment bijzonder?

Objectieve evaluatie

Het assessment is objectief en wetenschappelijk onderbouwd. Het vermijdt subjectieve beoordelingen en versterkt de besluitvorming.

Maatwerk

Elk bedrijf is uniek. Ons assessment past zich aan je behoeften en situatie aan. We begrijpen de unieke dynamiek en uitdagingen van de markt.

Confronterend en bevestigend

Resultaten kunnen zowel confronterend als bevestigend zijn. Ze creëren realistische verwachtingen en onthullen blinde vlekken.

Richtinggevend voor ontwikkeling

Het assessment onthult bestaande competenties en groeipotentieel. Dit geeft richting aan het ontwikkelingstraject van de kandidaat.

Aansluiting bij het team

Het assessment beoordeelt de aansluiting bij het team en de organisatie. Bovendien geeft het iedere potentiële kandidaat een gelijke kans.

Risico's beperken

Assessments selecteren de juiste kandidaat. Ze minimaliseren het risico van (strategische) mislukkingen. Dit draagt bij aan langetermijnsucces.

NCP heeft voor ons een assessment op maat gemaakt, wederom een positieve ervaring.

Marcel Seuters
Algemeen Directeur

WAAROM?

Inzicht en antwoorden op specifieke vragen zoals:

Ontwikkelassessment:

 • Wat daagt je medewerker uit om zich te ontwikkelen?
 • Wat zijn de persoonlijke ontwikkelpunten en leerbehoeften voor een volgende stap?
 • Onze organisatie verandert; hoe kunnen onze medewerkers het beste met de ontwikkelingen van onze organisatie meegroeien?

Selectieassessment:

 • In hoeverre is mijn medewerker geschikt voor de beoogde functie? 
 • Past de sollicitant bij mijn bedrijf? 
 • Zijn er risico’s waar ik mij van bewust moet zijn bij het aannemen van deze persoon?
 • Welke kwaliteiten en ontwikkelpunten heeft de kandidaat?

→ Inzicht in het maatwerk adviesrapport

Voorbeeldrapportage assessment (PDF)

✓ Maatwerk adviesrapport voor bedrijfsopvolging
✓ Betrouwbaar en deskundig rapport
✓ Geheel conform de NIP-code

Je ontvangt de rapportage direct (kosteloos) per e-mail. 

Zekerheid voor opvolging​

Werkwijze NCP Assessments

Het vraagstuk helder krijgen en binnen de juiste context plaatsen wordt gedaan door een ervaren arbeidspsycholoog.

Afhankelijk van jouw wensen en doelen (en het advies van de psycholoog) wordt er een maatwerk assessment opgesteld.

We selecteren de psycholoog en de acteur(s) die aansluiting hebben bij jouw branche en affiniteit met het vraagstuk. De psycholoog bepaalt vervolgens welke rollenspellen en managementgames er worden ingezet.

Laten we eerlijk zijn, een assessment kan best spannend zijn voor een kandidaat. Daarom geven wij kandidaten de mogelijkheid om een aantal testen, vragenlijsten en oefeningen thuis te maken via het NCP-Portal.

De andere onderdelen van het assessment zullen bij ons op een assessmentlocatie plaatsvinden. Denk hierbij aan het psychologisch interview, praktijksimulaties en gesprekken. Dit vindt plaats in een warme, sfeervolle omgeving (locaties door het hele land).

Iedere kandidaat ontvangt een inhoudelijk uitgebreid rapport ter goedkeuring. Dit rapport is geheel conform de NIP-code.

Dan volgt er een nabespreking met jou als opdrachtgever waarbij het advies van ervaren specialisten en psychologen wordt toegelicht.

Het resultaat is objectief en onderbouwd inzicht in kwaliteiten en valkuilen de kandidaat.

Zo ben je zeker van je zaak.

→ Inzicht in het maatwerk adviesrapport

NCP Assessments


HR-Assessments
MT/Sprout Award

Gratis en vrijblijvend sparren over jouw vraagstuk!

Vrijblijvend kennismaken

Mogelijke gespreksonderwerpen:

✓ Waar liggen de ontwikkel- en selectieuitdagingen in mijn organisatie?
✓ Welke mogelijkheden biedt een assessment?
✓ Hoe komt zo’n maatwerk assessment tot stand?
✓ Wat kan ik leren van praktijkvoorbeelden?

Optie 1

Plan een afspraak in...

Via de online agenda hieronder plan je direct een afspraak in met één van onze assessment consultants.

Optie 2

...Of stel je vraag

Liever niet meteen een afspraak, maar wel antwoord op je vraag? Vul het onderstaande formulier in.

  ASSESSMENTS

  Veelgestelde vragen

  Het assessment is een psychologisch onderzoeksprogramma om met behulp van betrouwbare tools een uitspraak te doen over geschiktheid en ontwikkelpotentieel van mensen.

  Assessments geven inzicht in persoonlijkheid, intelligentie, gedrag en motivatie van mensen.

  Het doel van een selectieassessment is om te bepalen of een persoon geschikt is voor een specifieke functie of baan. Tijdens een selectieassessment worden de vaardigheden, kennis en eigenschappen van een persoon geëvalueerd om te bepalen of deze aansluiten bij de eisen en verwachtingen van de functie of baan.

  Selectieassessments kunnen worden gebruikt om de geschiktheid van kandidaten te bepalen voor een bepaalde functie of om de beste kandidaat te selecteren uit een groep kandidaten. De resultaten van een selectieassessment kunnen worden gebruikt om beslissingen te nemen over het aannemen of niet aannemen van een kandidaat.

  Het doel van het ontwikkelassessment is om de kennis en vaardigheden van een persoon te evalueren en te beoordelen. Het assessment kan ook gebruikt worden om het ontwikkelingspotentieel van een persoon te beoordelen en te bepalen welke opleidingen of ontwikkelingsmogelijkheden het beste aansluiten bij de behoeften van de persoon.

  Een selectieassessment wordt gebruikt om te bepalen of iemand geschikt is voor een bepaalde functie of rol, terwijl een ontwikkelassessment wordt gebruikt om het ontwikkelpotentieel van iemand in kaart te brengen. Soms kunnen beide soorten assessments worden gecombineerd, bijvoorbeeld als iemand voor een selectie-assessment komt en daarnaast ook ontwikkeladvies krijgt. Het is belangrijk om duidelijk te maken wat de status is van de conclusies uit een assessment, zodat iedereen weet wat de bevindingen zijn en hoe ze moeten worden gebruikt.

  Na een uitgebreide context en functieanalyse zal de psycholoog in overleg met de opdrachtgever een maatwerk assessment samenstellen.  

  Onderstaande assessment onderdelen maken standaard deel uit van een maatwerk assessment.

  • Diverse capaciteitentesten
  • Werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijsten
  • Werkgerelateerde motivatievragenlijsten
  • Leiderschapsonderzoek
  • Rollenspellen (casus specifiek)
  • Praktijkopdracht (casus specifiek)
  • Diepte-interview met een Arbeid & Organisatie psycholoog

  NCP hanteert de beroepscode van het Nederland Instituut van Psychologen (NIP). Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid.

  Dit houdt in dat wij een ethische en integere behandeling waarborgen met betrekking tot jouw gegevens. Hieronder valt het recht op verkrijging van inzicht in de rapportage, nabespreking van de rapportage en blokkade van verspreiding van de rapportage. Het NIP is de landelijke beroeps- en belangenvereniging van psychologen. Kijk voor meer informatie op hun website https://psynip.nl/

  Wij kunnen het assessment binnen twee werkdagen inplannen. De doorlooptijd van een assessment is gemiddeld twee weken vanaf het moment dat we de aanvraag hebben ontvangen.