Skip to content

Duurzaam groeien met franchiseondernemer(s)!

Het succesvol selecteren van de juiste franchiseondernemers is belangrijk voor een duurzame groei. Beschikt de kandidaat over de juiste competenties voor het franchise ondernemerschap en hoe kan de hij/zij zichzelf hierin verder ontwikkelen?

→ Vrijblijvend. Je zit nergens aan vast.

NCP - Franchise Assessment

Borg uniformiteit en ondernemerschap binnen jouw formule en bouw verder aan jouw ontwikkeling als franchiseondernemer. Objectief, wetenschappelijk onderbouwd en op maat gemaakt voor jouw formule.

Het succesvol selecteren van franchiseondernemers is een uitdaging. Of het nu om de groei van de formule gaat of om een soepele en stabiele overname van een bestaande vestiging: uniformiteit en ondernemerschap moeten soepel hand in hand gaan. Beschik jij over de juiste competenties voor het franchise ondernemerschap en hoe kan je jezelf hierin verder ontwikkelen?

Bij NCP begrijpen we dat de potentie, kwaliteiten en ontwikkelpunten van de franchiseondernemers van doorslaggevend belang zijn voor het verder uitbouwen van het marktaandeel en het imago van de franchiseformule. Daarom bieden wij maatwerk assessments aan die zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten, afgestemd op de uitgangspunten van ondernemerschap binnen een franchise context. Met onze maatwerk assessments wordt inzicht verkregen in de kwaliteiten en vaardigheden van (kandidaat) franchiseondernemers en kunnen gerichte ontwikkelingsplannen opgesteld worden.

Het NCP-franchiseassessment geeft een stevig basisinzicht en antwoord op specifieke vragen zoals:

  • In welke mate beschik je over ondernemersgeest en hoe kijk je aan tegen risico’s en (toekomstige) groei?
  • Heb je voldoende strategisch, commercieel en organisatorisch inzicht/vaardigheden om de formule succesvol in stand te houden en/of verder uit te bouwen?
  • In hoeverre kan jij je committeren aan de franchiseformule, franchisegever en collega franchiseondernemers?
  • Wat is jouw basisreactie bij tegenslag/crisis en hoe ga jij hiermee om?
  • Match jij met de identiteit (het DNA) van de franchise organisatie?

→ Vrijblijvend. Je zit nergens aan vast.

Voordelen

NCP Assessments

Werkwijze

Het vraagstuk helder krijgen en binnen de juiste context plaatsen wordt gedaan door een ervaren arbeidspsycholoog.

Afhankelijk van jouw wensen en doelen (en het advies van de psycholoog) wordt er een maatwerk assessment opgesteld.

We selecteren de psycholoog en de acteur(s) die aansluiting hebben bij jouw branche en affiniteit met het vraagstuk. De psycholoog bepaalt vervolgens welke rollenspellen en managementgames er worden ingezet.

Laten we eerlijk zijn, een assessment kan best spannend zijn voor een kandidaat. Daarom geven wij kandidaten de mogelijkheid om een aantal testen, vragenlijsten en oefeningen thuis te maken via het NCP-Portal.

De andere onderdelen van het assessment zullen bij ons op een assessmentlocatie plaatsvinden. Denk hierbij aan het psychologisch interview, praktijksimulaties en gesprekken. Dit vindt plaats in een warme, sfeervolle omgeving (locaties door het hele land).

Iedere kandidaat ontvangt een inhoudelijk uitgebreid rapport ter goedkeuring. Dit rapport is geheel conform de NIP-code.

Dan volgt er een nabespreking met jou als opdrachtgever waarbij het advies van ervaren specialisten en psychologen wordt toegelicht.

Het resultaat is objectief en onderbouwd inzicht in kwaliteiten en valkuilen de kandidaat.

Zo ben je zeker van je zaak.

Inzichten die buitengewoon relevant zijn

Zeker van je zaak door wetenschappelijk onderbouwde inzichten

Bij een selectieassessment wordt vanuit het NCP-model de geschiktheid van de kandidaat beoordeeld. Welke kwaliteiten en ontwikkelpunten heeft de kandidaat? Is de kandidaat opgewassen tegen de VUCA-wereld van vandaag en morgen? 

Het selectieassessment van NCP Assessments geeft inzicht in geschiktheid. Belangrijk hierbij is de inventarisatiefase waarin de vraagstelling helder wordt. Vervolgens maakt het selectieassessment gebruik van COTAN gevalideerde tools en testen. Dit is belangrijk omdat de predicatieve validiteit (voorspellende kracht) van het assessment centraal staat. Niet elke functie is hetzelfde.

Vanuit de psychologische kennis die beschikbaar is door wetenschappelijk onderzoek dat wordt gedaan naar verschillende functies, en succesfactoren, beoordeeld NCP Assessment geschiktheid van kandidaten.

Een psycholoog die is aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) interpreteert de resultaten en formuleert een advies. Vanuit het selectieadvies maakt de organisatie de keuze op basis van een objectief oordeel.

→ Vrijblijvend. Je zit nergens aan vast.

ASSESSMENTS

Veelgestelde vragen

Het doel van een opvolgersassessment in een familiebedrijf is te bepalen of een potentiële opvolger geschikt is om de leiding van het bedrijf over te nemen. Daarnaast wordt de vraag beantwoord waarin de kandidaat kan groeien om bij geschiktheid optimaal te kunnen functioneren.
Het NCP-opvolgersassessment start met een stevige inventarisatie van de eisen die aan de kandidaat gesteld worden. Aan wat voor type organisatie moet de opvolger leiding gaan geven? Welke functie en verantwoordelijkheid krijgt hij of zij? Wat zijn specifieke eisen en wensen vanuit de omgeving of familie? Deze punten worden als maatwerk ingebracht, onderzocht en gerapporteerd. De uitvoeringsstappen zijn bij het opvolgersassessment daarna identiek aan reguliere assessments.
Na afloop van een NCP-opvolgersassessment in een familiebedrijf wordt een maatwerkrapport opgesteld met de resultaten. Dit rapport wordt meestal besproken met de belanghebbenden, zoals de kandidaat zelf, de overdragers, familie, adviseurs, directieleden, etc. Op basis hiervan kan een gedegen gesprek gevoerd en met meer zekerheid een besluit genomen worden.

NCP hanteert de beroepscode van het Nederland Instituut van Psychologen (NIP). Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid.

Dit houdt in dat wij een ethische en integere behandeling waarborgen met betrekking tot jouw gegevens. Hieronder valt het recht op verkrijging van inzicht in de rapportage, nabespreking van de rapportage en blokkade van verspreiding van de rapportage. Het NIP is de landelijke beroeps- en belangenvereniging van psychologen. Kijk voor meer informatie op hun website https://psynip.nl/

Wij kunnen het assessment binnen twee werkdagen inplannen. De doorlooptijd van een assessment is gemiddeld twee weken vanaf het moment dat we de aanvraag hebben ontvangen.

Wij zochten een nieuwe, passende vorm om assessments te laten uitvoeren. NCP Assessments bood uitkomst. De samenwerking is plezierig én professioneel.

Peter Boudewijn
Voorzitter Raad van Bestuur