Neuro Context Profile (NCP): precies wat je moet weten

Neuro Context Profile (NCP): precies wat je moet meten
Het Neuro Context Profile (NCP) biedt precies wat je moet weten en is exact wat NCP Assessments meet.

NCP Assessments werkt op basis van het NCP-model. NCP staat voor Neuro Context Profile: het laat de samenhang zien tussen context en individu. Vanuit de laatste neuro-psychologische kennis geeft NCP Assessments inzicht in mensen. NCP toont eigenheid. Assessments adviseren over geschiktheid en ontwikkeling in de werkcontext én in de ‘VUCA-wereld’. VUCA staat voor Volatile, Uncertain, Complex, Ambigious.

Om succesvol te zijn in deze wereld zijn 21ste eeuwse vaardigheden steeds belangrijker. Deze vaardigheden meet NCP Assessments standaard in het assessment. Hieronder is het NCP-model schematisch weergegeven.

NCP toont eigenheid

NCP Assessments toont de eigenheid van kandidaten in de context op basis van het NCP-model.

 

Neuro Context Profile (NCP)

De stappen naar succes

Voordat een assessment kan plaatsvinden wordt door de organisatie een functieprofiel of vacaturetekst opgesteld. De meetdoelen worden helder uitgewerkt. Op basis van het functieprofiel vindt de meting plaats door middel van gevalideerde instrumenten. Deze instrumenten worden zorgvuldig gekozen om tot zogenaamde ‘predictieve validiteit’ te komen: het voorspellen van succes. Vanuit de metingen komt een persoonlijk profiel en een professioneel profiel naar voren. Het persoonlijke profiel gaat over de persoonlijke ontwikkelpunten en krachten van de kandidaat. Het professionele profiel gaat over de werkgerelateerde competenties van de kandidaat. Tijdens de rapportagefase worden de gegevens geïnterpreteerd door een psycholoog die is aangesloten bij het NIP. Bij het interpreteren van de gegevens zoomt NCP Assessments in op de vaardigheden die in de VUCA-wereld nodig zijn, via het professionele profiel tot aan het persoonlijke profiel. Het interpreteren van assessment resultaten bestaat uit drie stappen:

  1. Algemeen kader. In welke mate beschikt de kandidaat over 21ste eeuwse vaardigheden die in de VUCA-wereld en bij elke functie belangrijk zijn?
  2. Professioneel kader. Over welke competenties beschikt de kandidaat? Of bij selectie: in welke mate beschikt de kandidaat over de competenties die nodig zijn voor de functie? Belangrijk is dat NCP Assessments specifiek kijkt naar psychologisch onderzoek over predictieve validiteit (voorspellende waarde) van psychologische factoren in verschillende functies.
  3. Persoonlijk kader. Welke persoonlijke ontwikkelpunten en krachten heeft de kandidaat? En bij selectievraagstukken: Past het persoonlijke profiel van de kandidaat bij de functie?

De metingen maken gebruik van verschillende betrouwbare tools zoals: rollenspelen, games, testen, vragenlijsten en interviews. Op basis van de metingen wordt een integrale rapportage opgesteld waarin de verschillende onderdelen integraal worden teruggekoppeld.

NCP Assessments adviseert vervolgens graag over de volgende stappen. Of het nu gaat om geschiktheid of ontwikkeling: NCP Assessments gaat op zoek naar de kern en geeft je inzicht in geschiktheid en ontwikkelpotentieel.

Lees meer…

Lees meer over onze teamassessments of onze individuele assessments, of neem contact met ons op.