Integriteitstest in assessments

Het integriteitsonderdeel wordt bij een uitgebreid assessment tegenwoordig standaard ingezet. Hiermee wordt inzicht gegeven in integriteitsgevoeligheid.

Integriteit meetbaar

Integriteitstest in assessments. Veel opdrachtgevers hebben de vraag of integriteit van een medewerker meetbaar is. Dit is inderdaad meetbaar. Door inzet van de integriteitstoets van NCP Assessments meten wij de verschillende aspecten van integriteit. De aspecten zijn: Rechtvaardigheid, hebzucht vermijding, oprechtheid en bescheidenheid. Deze test geeft een betrouwbaar beeld van iemands natuurlijke neiging tot integer gedrag. Integriteit blijkt uit meerdere onderzoeken een goede voorspeller van werksucces in het algemeen (Lee, K., Ashton, M. C., Morrison, D. L., Cordery, J., & Dunlop, P. D. (2008)

Hexaco

Integriteit is meetbaar gemaakt met de Hexaco. Deze test is ontwikkeld door Michael C. Ashton en Kibeom Lee ( Ashton, M. C., & Lee, K. (2007) . De test is een verbetering van de welbekende big five test. De Hexaco valt te omschrijven als de big six waarbij integriteit het zesde thema is. Het is niet zo dat je kan zeggen dat iemand die laag scoort op de facetten die met integriteit samenhangen ook daadwerkelijk integer is. Wel is het mogelijk om te zien in hoeverre iemand van nature de neiging heeft om zich integer te gedragen. Organisaties kunnen hun steentje bijdragen door te zorgen voor een integere bedrijfsvoering. Hoe ze dat kunnen doen is door processen zo in te richten dat integriteit vanzelfsprekend wordt. Het belang hiervan wordt onderstreept door de Hexaco.

Twee elementen zijn hierbij belangrijk: contraproductief werkgedrag (Counter-productive workbehaviour ofwel CPW) en burgerschap in organisaties (Organisational Citizenship Behaviour ofwel OCB). CPW gaat over gedrag dat ondermijnend werkt. Het kan gaan om zaken als fraude, diefstal en verzuim. OCB betreft de tegenhanger en gaat over het gedrag wat je als organisatie graag ziet bij medewerkers. Als vuistregel geldt dat het verbeteren van OCB leidt tot vermindering van CPW.

Lee, K., Ashton, M. C., Morrison, D. L., Cordery, J., & Dunlop, P. D. (2008). Predicting integrity with the HEXACO personality model: Use of self‐and observer reports. Journal of Occupational and Organizational Psychology81(1), 147-167.
Ashton, M. C., & Lee, K. (2007). Empirical, theoretical, and practical advantages of the HEXACO model of personality structure. Personality and social psychology review11(2), 150-166.

Assessments bij reorganisatie

Reorganisatie-assessments
Gaat uw organisatie reorganiseren? Reorganisatie Assessments van NCP Assessments zijn hierbij een goed hulpmiddel. Dit assessment wordt ingezet bij het afspiegelen op kwaliteit. Het Reorganisatie Assessment geeft u inzicht in iemands kennis, capaciteiten en karaktereigenschappen. In het geval van een afspiegeling waar het management bij betrokken is, of waarbij het leidinggevende functies betreft, wordt vaak een leiderschapsonderdeel toegevoegd. 

Toont Eigenheid

Vanuit het Neuro Context Profile (NCP): de samenhang tussen context en individu toont NCP Assessments de eigenheid van kandidaten.
Reorganiseren met objectieve gegevens
Stappen bij reorganisatie-assessments

Het inzetten van assessments bij een reorganisatie is altijd maatwerk. Het stappenplan bij het inzetten van assessments bij een reorganisatie is als volgt:

 • NCP Assessments adviseert over de te nemen stappen en het reorganisatieproces, op basis van de vraag. 
 • Talent- of competentieprofielen voor de functies worden opgesteld tijdens een werksessie met de opdrachtgever, indien deze nog niet aanwezig zijn. In deze sessie wordt tevens een voorstel gedaan voor de opzet van de assessment en de beoordelingscriteria. 
 • NCP Assessments organiseert een inspiratiesessie waarin deelnemers uitleg krijgen over het assessmenttraject, en hun eventuele vragen kunnen stellen.
 • Assessment per kandidaat waarbij op basis van het NCP-model vaardigheden, capaciteiten, motivatie en persoonlijkheid in kaart worden gebracht, op basis van het unieke NCP Model. Door middel van uitdagende casuïstiek, games en praktijksimulaties brengt NCP Assessments de kwaliteiten in kaart, en de assessor bespreekt de resultaten met de kandidaat. Het huidige competentieprofiel van de kandidaat wordt afgezet tegen het competentieprofiel van de functie waarop wordt gesolliciteerd. Op deze manier wordt duidelijk op welke competenties de kandidaat een goede match is en waar nog ontwikkelpunten of hiaten liggen voor het vervullen van de nieuwe functie.
 • De kandidaat ontvangt een assessmentrapportage met een concreet en duidelijk overzicht van de capaciteiten en competenties ten opzichte van het competentieprofiel. In deze rapportage worden de deeluitslagen van de assessment gekwantificeerd zodat aan elke kandidaat een deel- en een totaalscore kan worden toegekend op de vooraf vastgestelde beoordelingscriteria. Tevens wordt benoemd waar nog mogelijk ontwikkelpotentieel ligt. Vaak wordt een selectieadvies toegevoegd aan dit assessment, wanneer het een afspiegeling op basis van kwaliteit betreft.
 • Nadat toestemming van de kandidaat is verkregen conform de richtlijnen van het NIP en de AVG, worden de resultaten van het assessment teruggekoppeld aan de opdrachtgever. 
 • Het traject wordt doorgaans afgesloten met een werksessie met de opdrachtgever. Tijdens deze werksessie worden alle rapporten van de kandidaten die hebben deelgenomen aan het Reorganisatie Assessment besproken.
Waarom kiezen voor NCP Assessments

Door middel van ons unieke NCP-Model krijgt u een buitengewoon inzicht in uw medewerkers. NCP Assessments toont eigenheid van mensen. Vanuit de verschillende contexten geeft NCP Assessments inzicht in potentieel en geschiktheid.

Met een persoonlijke, en laagdrempelige benadering biedt Assessmentbureau NCP Assessments een optimale candidate experience.

Assessment Oefenen

Heeft een assessment oefenen zin?

Gaat je een assessment doen? Dan wil je graag oefenen om te zorgen dat je een idee heeft wat je te wachten staat. De assessments zijn echter vaak zo ingericht dat oefenen van het assessment geen noemenswaardige verbetering oplevert. De meeste assessments, ook een assessment bij NCP Assessments, bestaan uit een gedeelte over intelligentie, vaardigheden en persoonlijkheid. Het verband tussen algemene intelligentie en intelligentie zoals gemeten in een assessment is aangetoond. Voor meer achtergrondinformatie kun je hier een Engelstalig onderzoek lezen dat hier verder op ingaat. Met andere woorden: oefenen voor een assessment levert geen noemenswaardige verbetering op.

Gratis assessment oefenen

Om toch een idee te krijgen hoe de testen eruit zien kun je hier klikken voor een aantal opgaves in het Engels die overeenkomen met een gedeelte van de assessmenttesten. Dit is vooral om je een idee te geven en kan dan ook niet gezien worden als een volledige nabootsing van de assessmentvragen. De testen van het Assessment Center van NCP Assessments zijn overigens in het Nederlands.

Het oefenen van een asessment krijg je een beeld van de testen die je op de assessmentdag gaat doen. Op de assessmentdag zelf krijg je altijd een aantal voorbeeldopgaves voordat de (intelligentie)test begint. 

Assessments voor Bestuurders en Commissarissen

Inzicht in bestuurders met het NCP Model

Eigenheid maakt het verschil. Als bestuurder of commissaris is dat niet anders. De continuïteit van de onderneming is mede-afhankelijk van de kwaliteit van de aangestelde bestuurder of toezichthouder. De risico’s op een verkeerde aanstelling beperken is daarom een belangrijk speerpunt. Niet alleen voor bedrijven en instellingen, maar ook voor onafhankelijke toezichthouders als DNB en AFM. Door middel van het NCP model toont NCP Assessments de eigenheid van kandidaten. 

Om inzicht te krijgen in de geschiktheid van bestuurders en commissarissen is het inzetten van een assessment, naast de andere verplichte onderdelen, een zinvolle aanvulling. Het is belangrijk om te thema’s als leiderschap, integriteit, contraproductief gedrag en een helder profiel van de kandidaat te verkrijgen middels een assessment. Het assessment voor bestuurders en commissarissen is een objectieve tool die eigenheid van kandidaten aantoont. Een objectieve beoordeling, die u kan ondersteunen in het selectieproces, of in het begeleidingsproces na de aanstelling.

Het assessment voor bestuurders en commissarissen bestaat uit een aantal testen, games en vragenlijsten gericht op persoonlijkheid, motivatie, intelligentie en gedrag. Uiteraard zijn een uitgebreid interview en diverse rollenspelen onderdeel van dit assessment. Het assessment voor bestuurders en commissarissen is een specialistisch leiderschapsassessment met bijzondere aandacht voor strategisch denkvermogen, integriteit en duurzaam beleid. Door middel van een uitgebreid inzicht in sterke- en ontwikkelpunten van de kandidaat maakt u de beste keuze.

Het assessment van NCP Assessments dient als ondersteunend materiaal bij een Fit en Proper toets of als middel voor de organisatie om inzicht te krijgen in de kandidaat. 

Lees meer…

Meer weten? Lees meer over onze individuele assessments en onze werkwijze, of neem contact met ons op.

Loopbaanassessment

Loopbaanassessment
Het loopbaanassessment van NCP Assessments geeft een beeld van iemands capaciteiten en talenten in relatie tot de loopbaanmogelijkheden. Benieuwd naar de loopbaanmogelijkheden van een medewerker? Op basis van het NCP-Model geeft NCP Assessments inzicht in studie- en loopbaanmogelijkheden.

Dit zijn enkele voorbeelden van vragen die gesteld worden waar het gaat om loopbaanassessments: 

 • Waar liggen de loopbaanmogelijkheden van onze medewerker intern of extern?
 • Welke studie past bij de kandidaat?
 • Welk type beroep past bij de kandidaat?

Het loopbaanassessment heeft veel overeenkomsten met een ontwikkelassessment. Wat is dan het verschil? Bij een loopbaanassessment wordt specifiek ingezoomd op het loopbaanpad. Dat gaat verder dan kijken hoe iemand aan competenties of eigenschappen kan werken. Een loopbaanassessment geeft inzicht in welke baan of welke studie passend is. Het blijft een kwestie van kijken naar iemand als geheel. De eigenheid van de kandidaat geeft een beeld van wat er bij de persoon past. De motivatie, persoonlijkheid, intelligentie en interesses zijn zeer belangrijke factoren waar het gaat om de loopbaanmogelijkheden van de kandidaat. Het assessment van NCP Assessments toont op basis van de genoemde factoren de eigenheid van de kandidaat.

Toont Eigenheid

Vanuit het Neuro Context Profile (NCP): de samenhang tussen context en individu toont NCP Assessments de eigenheid van kandidaten.

 

Loopbaanontwikkeling met een loopbaanssessment als startpunt

Waarom kiezen voor NCP Assessments

Vanuit de laatste neuro-psychologische kennis toont NCP Assessments eigenheid van mensen en teams. Assessments adviseren over geschiktheid en ontwikkeling in de werkcontext én in de ‘VUCA-wereld’. VUCA staat voor Volatile, Uncertain, Complex, Ambigious.

Daarnaast is een voor de kandidaat laagdrempelig assessment belangrijk. Een assessment is een methode om inzicht te geven in mensen. Wij doen er daarom alles aan dat iemand zichzelf op de assessmentdag kan laten zien. NCP Assessments, toont eigenheid. Neem contact met ons op voor meer informate.

Leiderschapsassessment

Leiderschapsassessment
Een leiderschapsassessment is een assessment voor leidinggevende functies. Veel werknemers zien een leidinggevende functie als een promotie. Vanzelfsprekend is dat niet. Een functie waarin je als leider moet optreden vraagt competenties op verschillende vlakken. Sommige daarvan zijn ontwikkelbaar, sommige zijn lastig ontwikkelbaar. Een leiderschapsassessment is een test voor een leidinggevende die inzicht geeft in sterke- en aandachtspunten en adviseert over verdere ontwikkelmogelijkheden. Een selectie-element kan onderdeel uitmaken van het leiderschapsassessment. NCP Assessments hanteert het NCP-model bij de beoordeling.

In veel organisaties heeft de leidinggevende een belangrijke faciliterende, sturende of coachende rol. Het is belangrijk dat de leidinggevende stijl goed aansluit op de doelstellingen van de organisatie. Een assessment gericht op leiderschap geeft inzicht in de kwaliteiten van leiders. Of het nu gaat om een CEO, managementassessment, een projectleidersassessment of een assessment voor een meewerkend voorman, NCP HRM toont de eigenheid van leiders. Een leiderschapsassessment kan ingezet worden voor verschillende leidinggevende functies. Denk daarbij aan meewerkende leidinggevenden, teamleiders, management en CEO’s. Voor bestuurders en commissarissen heeft NCP Assessments een specialistisch assessment ontwikkeld. Het kan gaan om functies waarin functioneel leidinggeven of hierarchisch leidinggeven gewenst is. Bij functioneel leidinggeven is er geen sprake van een hierarchie tussen medewerkers en een leidinggevende. Bij hierarchisch leidinggeven is er juist wel sprake van een hierarchische verhouding tussen de medewerker en leidinggevende.

Leiderschap Meetbaar

Leiderschap wordt door middel van een leiderschapstest meetbaar. NCP Assessments ondersteunt leiders met inzicht in zichzelf zodat ze een gericht kunnen werken aan persoonlijke groei en ontwikkeling binnen de VUCA wereld.

Leiderschap in de VUCA-wereld

Intelligentie

Een belangrijke voorspeller van succes in leidinggevende functies is denkvermogen, ook wel intelligentie genoemd. Het kunnen doorzien van processen, het kunnen zien van een rode draad in een veelheid aan informatie, en daaruit de juiste conclusies kunnen trekken, zijn essentieel om de juiste beslissingen te kunnen maken. Een capaciteitentest of intelligentieonderzoek is daarom onderdeel van het assessment.

Persoonlijkheid

Uit verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat leidinggevenden vaak over bepaalde persoonlijkheidskenmerken beschikken. Sommige medewerkers nemen nu eenmaal, in bepaalde situaties, van nature gemakkelijker de leiding op zich dan anderen. Door de persoonlijkheid van een medewerker te onderzoeken kan informatie worden gegeven over onder andere emotionele intelligentie en integriteit. Twee kenmerken die in veel functies, maar zeker ook in leidinggevende functies van groot belang zijn. Emotionele intelligentie en integriteit zijn twee thema’s waar de laatste jaren meer aandacht voor is gekomen. Reflectief vermogen, het kunnen reflecteren op het eigen gedrag, is nodig om eigen ontwikkelmogelijkheden in te zien. In een persoonlijkheidsonderzoek van een leiderschapsassessment komen deze aspecten terug.

Vaardigheden en gedrag

Iemand die van nature gemakkelijk de leiding op zich neemt, is daarmee niet gelijk een goede leider. Hiervoor zijn vaardigheden nodig. Vaardigheden die onderzocht kunnen worden door casuïstiek, interviews en (live)simulaties. Vanuit het leiderschapsmodel van Hersey en Blanchard voor situationeel leidinggeven wordt een uitspraak gedaan welke vaardigheden in verschillende situaties nodig zijn. 

De sociale- en leidinggevende vaardigheden waarover de leidinggevende beschikt worden onderzocht in een assessment. In een leiderschapsassessment worden daarom vaak de volgende tools toegevoegd:

 • Managementsimulaties op strategisch, tactisch of operationeel niveau, of een combinatie. 
 • Live simulaties/Rollenspelen voor leidinggevende functies
 • EQ-test
 • Managementcompetentie onderzoek
 • Managementgames
 • Onderzoek naar leiderschapseffectiviteit/stijlen

Ontwikkelassessment

Ontwikkelassessment
Het ontwikkelassessment van NCP Assessments geeft een beeld van iemands capaciteiten en talenten in relatie tot een functie- of organisatieontwikkeling. Op basis van een sterkte- en zwakteanalyse onderzoekt NCP Assessments wat de doorgroeimogelijkheden zijn en hoe ontwikkeling vorm kan krijgen.

Dit zijn enkele voorbeelden van vragen die gesteld worden waar het gaat om ontwikkelassessments: 

 • Waar liggen de ontwikkelmogelijkheden van onze medewerker? 
 • Kan onze medewerker meer dan hij/zij nu doet? 
 • Is onze medewerker in zijn/haar carrière wel op de goede weg?
 • Onze organisatie verandert; hoe kunnen onze medewerkers het beste met de ontwikkelingen van onze organisatie meegroeien?
 • Wij willen een outplacement-traject. Hoe kunnen we daar een ontwikkelassessment voor inzetten.

Bij een ontwikkelassessment of potentieelbeoordeling wordt er breed gekeken naar de competenties en ontwikkelpunten van de kandidaat. Het totaalpakket aan mogelijkheden en talenten die iemand in huis heeft wordt beoordeeld en beschreven. En dat levert soms verassende inzichten op! Zo kunnen we niet alleen zien waarop iemand zich in zijn of haar huidige functie kan verbeteren, maar kunnen we ook zien wat de talenten van een individu zijn die in zijn of haar huidige functie niet zichtbaar benut worden.

Toont Eigenheid

Vanuit het Neuro Context Profile (NCP): de samenhang tussen context en individu toont NCP Assessments de eigenheid van kandidaten.
Ontwikkelen met een ontwikkelassessment als startpunt
Intelligentie

Wetenschappelijke testen
NCP Assessments werkt met wetenschappelijk beproefde intelligentietesten en persoonlijkheidsvragenlijsten. Deze testen zijn geregistreerd bij de COTAN. Een test die is geregistreerd bij de COTAN voldoet aan een aantal eisen betreffende de betrouwbaarheid en validiteit van het instrument. De uitslagen van deze testen worden door een NIP-psycholoog geïnterpreteerd. 

Van aandachtspunten naar ontwikkelpunten
Bij het ontwikkelassessment meet NCP capaciteiten, talenten, competenties en ontwikkelmogelijkheden. Niet iedereen zal even goed in staat zijn om aan de verbeterpunten te werken, die uit het ontwikkelassessment naar voren komen. Op sommige punten kan iemand nu eenmaal gemakkelijker veranderen dan op andere punten. Daarom onderzoeken we ook in hoeverre iemand in staat zal zijn een positieve verandering aan te brengen in zijn of haar verbeterpunten die tot een beter functioneren leiden.

Inzicht in talent
Een ontwikkelassessment zegt niet alleen iets wezenlijks over wat iemand mogelijk zou kunnen doen om zijn of haar persoonlijke effectiviteit binnen een huidige functie te maximaliseren. Het levert ook waardevolle informatie op over talenten en competenties die in een huidige functie niet benut worden. Juist deze informatie is zeer belangrijk en de waarde ervan wordt vaak onderschat. Een niet volledig benut potentieel kan immers ook leiden tot verminderd functioneren. In een ontwikkelassessment wordt gericht meegedacht over hoe iemand in zijn of haar functie persoonlijke talenten optimaler kan benutten.

Duur van een ontwikkelassessment

Een ontwikkelassessment duurt voor een kandidaat meestal een werkdag. Hij of zij vult in de eerste helft van de dag verschillende wetenschappelijke onderbouwde psychologische testen in: een aantal intelligentietesten en persoonlijkheidsvragenlijsten.

Gedurende de tweede helft van de dag wordt de kandidaat geobserveerd door de psycholoog. Vaak wordt een rollenspel afgenomen om de communicatieve vaardigheden van de kandidaat nader te observeren en te analyseren.

Tot slot volgt er een diepte-interview met de psycholoog. Daarin worden al enkele uitkomsten van het onderzoek besproken met de kandidaat. De bevindingen en het advies van het ontwikkelassessment worden in een persoonlijk rapport aan de kandidaat -en na diens goedkeuren- aan onze opdrachtgever aangeboden. (Wij zijn wettelijk verplicht toestemming aan de kandidaat te vragen voor het doorsturen van het rapport.)

Waarom kiezen voor NCP Assessments

Vanuit de laatste neuro-psychologische kennis geeft NCP Assessments inzicht in mensen. NCP toont eigenheid. Assessments adviseren over geschiktheid en ontwikkeling in de werkcontext én in de ‘VUCA-wereld’. VUCA staat voor Volatile, Uncertain, Complex, Ambigious.

Daarnaast is een voor de kandidaat laagdrempelig assessment belangrijk. Een assessment is een methode om inzicht te geven in mensen. Wij doen er daarom alles aan dat iemand zichzelf op de assessmentdag kan laten zien. NCP Assessments, toont eigenheid. Neem contact met ons op voor meer informate.

Neuro Context Profile (NCP): precies wat je moet weten

Neuro Context Profile (NCP): precies wat je moet meten
Het Neuro Context Profile (NCP) biedt precies wat je moet weten en is exact wat NCP Assessments meet.

NCP Assessments werkt op basis van het NCP-model. NCP staat voor Neuro Context Profile: het laat de samenhang zien tussen context en individu. Vanuit de laatste neuro-psychologische kennis geeft NCP Assessments inzicht in mensen. NCP toont eigenheid. Assessments adviseren over geschiktheid en ontwikkeling in de werkcontext én in de ‘VUCA-wereld’. VUCA staat voor Volatile, Uncertain, Complex, Ambigious.

Om succesvol te zijn in deze wereld zijn 21ste eeuwse vaardigheden steeds belangrijker. Deze vaardigheden meet NCP Assessments standaard in het assessment. Hieronder is het NCP-model schematisch weergegeven.

NCP toont eigenheid

NCP Assessments toont de eigenheid van kandidaten in de context op basis van het NCP-model.

 

Neuro Context Profile (NCP)

De stappen naar succes

Voordat een assessment kan plaatsvinden wordt door de organisatie een functieprofiel of vacaturetekst opgesteld. De meetdoelen worden helder uitgewerkt. Op basis van het functieprofiel vindt de meting plaats door middel van gevalideerde instrumenten. Deze instrumenten worden zorgvuldig gekozen om tot zogenaamde ‘predictieve validiteit’ te komen: het voorspellen van succes. Vanuit de metingen komt een persoonlijk profiel en een professioneel profiel naar voren. Het persoonlijke profiel gaat over de persoonlijke ontwikkelpunten en krachten van de kandidaat. Het professionele profiel gaat over de werkgerelateerde competenties van de kandidaat. Tijdens de rapportagefase worden de gegevens geïnterpreteerd door een psycholoog die is aangesloten bij het NIP. Bij het interpreteren van de gegevens zoomt NCP Assessments in op de vaardigheden die in de VUCA-wereld nodig zijn, via het professionele profiel tot aan het persoonlijke profiel. Het interpreteren van assessment resultaten bestaat uit drie stappen:

 1. Algemeen kader. In welke mate beschikt de kandidaat over 21ste eeuwse vaardigheden die in de VUCA-wereld en bij elke functie belangrijk zijn?
 2. Professioneel kader. Over welke competenties beschikt de kandidaat? Of bij selectie: in welke mate beschikt de kandidaat over de competenties die nodig zijn voor de functie? Belangrijk is dat NCP Assessments specifiek kijkt naar psychologisch onderzoek over predictieve validiteit (voorspellende waarde) van psychologische factoren in verschillende functies.
 3. Persoonlijk kader. Welke persoonlijke ontwikkelpunten en krachten heeft de kandidaat? En bij selectievraagstukken: Past het persoonlijke profiel van de kandidaat bij de functie?

De metingen maken gebruik van verschillende betrouwbare tools zoals: rollenspelen, games, testen, vragenlijsten en interviews. Op basis van de metingen wordt een integrale rapportage opgesteld waarin de verschillende onderdelen integraal worden teruggekoppeld.

NCP Assessments adviseert vervolgens graag over de volgende stappen. Of het nu gaat om geschiktheid of ontwikkeling: NCP Assessments gaat op zoek naar de kern en geeft je inzicht in geschiktheid en ontwikkelpotentieel.

Lees meer…

Lees meer over onze teamassessments of onze individuele assessments, of neem contact met ons op.

Selectieassessment

Selectieassessment
Met behulp van selectieassessments worden het persoonlijke en professionele profiel van de kandidaat gematcht met het functieprofiel.

Dit zijn enkele voorbeelden van vragen die gesteld worden waar het gaat om selectieassessments: 

 • In hoeverre is mijn medewerker geschikt voor de beoogde functie? 
 • Past de sollicitant bij mijn bedrijf? 
 • Zijn er risico’s waar ik mij van bewust moet zijn bij het aannemen van deze persoon?

Bij een selectieassessment wordt vanuit het NCP-model de geschiktheid van de kandidaat beoordeeld. Welke kwaliteiten en ontwikkelpunten heeft de kandidaat? Is de kandidaat opgewassen tegen de VUCA-wereld van vandaag en morgen? Het selectieassessment van NCP Assessments geeft inzicht in geschiktheid. Belangrijk hierbij is de inventarisatiefase waarin de vraagstelling helder wordt. Vervolgens maakt het selectieassessment gebruik van COTAN gevalideerde tools en testen. Dit is belangrijk omdat de predictieve validiteit (voorspellende kracht) van het assessment centraal staat. Niet elke functie is hetzelfde. Vanuit de psychologische kennis die beschikbaar is door wetenschappelijk onderzoek dat wordt gedaan naar verschillende functies, en succesfactoren, beoordeeld NCP Assessment geschiktheid van kandidaten. Een psycholoog die is aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) interpreteert de resultaten en formuleert een advies. Vanuit het selectieadvies maakt de organisatie de keuze op basis van een objectief oordeel.

Toont Eigenheid

Vanuit het Neuro Context Profile (NCP): de samenhang tussen context en individu toont NCP Assessments de eigenheid van kandidaten.
Selecteren met een betrouwbaar selectieassessment als startpunt
Een juiste afweging

Een selectieassessment laten doen is inzicht krijgen in de geschiktheid van (toekomstige) medewerkers door middel van een assessment. De assessments van NCP Assessments zijn op maat gemaakt.

Verschillende type selectieassessments

Bij het afnemen van een selectieassessment valt uiteen in vier verschillende types:

 1. Uitgebreide assessments voor professionals
  • Selectieassessments om objectieve keuzes te maken bij selectievraagstukken. Lees meer…
 2. Executive assessments
  • Selectiessessments voor ondernemers, executives, bestuurders en vennoten. Lees meer…
 3. Maatwerk assessments
  • Maatwerk selectieassessments die vooral waarde toevoegen bij specifieke vraagstukken. Lees meer…

NCP Assessments adviseert graag over het juiste selectieassessment.

Meer weten?

Neem contact op met NCP Assessments voor meer informatie of advies over selectieassessments.