Team assessments als voorbereiding op serieuze groei

Ontdek teamkwaliteiten

De wereld van nu stelt andere eisen aan medewerkers. Om te excelleren in de kenniseconomie zijn nieuwe vaardigheden nodig. De vraag is: beschikt je kandidaat over deze vaardigheden? Met een slimme combinatie van beproefde assessments, eigentijdse testen en breininzichten analyseren we je kandidaat. Zo krijg je zicht op verborgen kwaliteiten. Talenten die relevant zijn. Vandaag en morgen. 

Inhoud Teamscan

Een teamscan geeft een objectief beeld van teamverhoudingen. In het assessment zijn de individuele medewerkers besproken aan de hand van drie facetten die in het Assessment Center worden gemeten. In het analyseren van teams komen dezelfde drie facetten naar voren:

  1. Persoonlijkheid
  2. Capaciteiten
  3. Gedrag

Deze facetten bepalen grotendeels de dynamiek die er in een team heerst en hoe effectief zij zijn. De mate waarin het team homogeen of heterogeen is speelt daarin een belangrijke rol. Verschillende mensen nemen verschillende rollen in teams aan. De rol die zij aannemen is afhankelijk van wie zij zelf zijn, en wat zij zelf kunnen. Teamdynamiek kan zeer complex zijn. Dit is te wijten aan het feit dat medewerkers onderling constant meningen over elkaar vormen, waardoor groepsprocessen worden beïnvloedt. De teamscan geeft vooral een globaal beeld van de kwaliteiten en valkuilen in het team, en moet dus ook op deze manier geïnterpreteerd worden. In de interpretatie is vooral gekeken naar overlappingen. Indidivuele resultaten kunnen minder zwaar wegen ten opzichte van de teamscore. Individuele resultaten kunnen dus, op detailniveau, afwijken van de teamresultaten.

Teamscan Case

Voor een klant die zich bezig houdt met landschapsbeheer moest een nieuw hoofd financiën/ICT/HRM worden aangetrokken. De vraag was welke kwaliteiten dit nieuwe MT-lid moest meebrengen, afgaande op de huidige kwaliteiten in het management team. Uit de teamscan kwam het volgende naar voren in termen van ontwikkelbehoefte, en zwaktes:

  • Minder kritisch denkvermogen aanwezig
  • Minder creatief oplossingsvermogen aanwezig
  • Groot verschil in managementvaardigheden
  • Verschil in bedrijfskundige kennis
  • Gebrek aan inzichtelijkheid in processen en weinig oog voor het inzichtelijk maken van processen en veranderingen bij change management. 

Als gevolg van deze inzichten werd een nieuwe medewerker aangetrokken die op het gebied van creatief denken, kritisch denken en bedrijfskundige kennis een belangrijke aanvulling bood. Het bestaande MT besloot zich verder te ontwikkelen op de genoemde vlakken door middel van training en coaching, om zo de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. 

 

De slagkracht van teams verbeteren begint hier

Geïnteresseerd in het verbeteren van teams? Benieuwd welke tools nodig zijn om toekomstbestendig te zijn? NCP Assessments maakt blinde vlekken op een objectieve manier inzichtelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie, of lees meer over de verschillende vormen van teamassessments.

Ontwikkel mensen en je organisatie

Je hebt twee kandidaten gesproken. Twee totaal verschillènde personen, maar beiden lijken goed in de functie te passen bij je bedrijf. Wat doe je dan? Het overkwam Mineralis uit Hattemerbroek. Voor de functie van planner zocht het bedrijf de juiste kandidaat, maar met twee op het eerste oog passende kandidaten is het moeilijk om de juiste keuze te maken. Een assessment moest uitkomst gaan bieden.

De eerste vraag bij een dergelijk proces is achterhalen hoe de functie en het bedrijf eruit zien. Zodoende is eerst grondig het functieprofiel en de bedrijfscultuur onder de loep genomen in een persoonlijk gesprek. Daarna waren de verwachtingen aan de beurt, want welke kwaliteiten verwacht het bedrijf van de kandidaat? Nadat het functieprofiel was vertaald naar een persoonlijk en een professioneel profiel werden de assessments afgenomen.

Het verrassende resultaat van de assessments was dat een van de twee kandidaten een goede match bleek met de vraag. Zijn persoonlijke en professionele profiel sloten vrijwel naadloos aan op de eisen van Mineralis. De ontwikkelpunten van de kandidaat zijn vervolgens uitgebreid besproken om te zorgen dat ook in de toekomst de match bestendig is. De andere kandidaat kreeg een negatief advies. Toch was hij daar blij mee, omdat het rapport hem zijn eigenheid toonde. Het gaf hem aanknopingspunten voor het type functies die wel of juist niet bij hem passen. Of in zijn eigen woorden: “Mijn vrouw en ik hebben het doorgelezen en het is een naar onze mening een goed en kloppend rapport geworden. Ik heb voor mijzelf dan ook een mooi beeld gekregen van wat ik wel en niet wil binnen een nieuwe functie.” Een win-win situatie, waarmee beide kandidaten zich verder kunnen ontwikkelen.

Het werkveld na COVID-19

Wat gaat er gebeuren in de wereld na COVID-19? Wie het weet mag het zeggen. McKinsey Global Institute deed onderzoek naar welke veranderingen noodzakelijk zijn in het werkveld. McKinsey heeft daarbij naar de wereldwijde invloed gekeken. Uit het onderzoek komt naar voren dat organisaties een aantal skills bij werknemers moeten ontwikkelen. Het gaat om de volgende vaardigheden: digitaal, cognitief, sociaal en emotioneel, wendbaarheid en veerkracht. 

Veranderende organisaties

Organisaties waren al onderhevig aan snelle veranderingen door technologie, en veranderende businessmodellen. Het virus heeft deze veranderingen in een stroomversnelling gebracht. Uit een berekening in 2017 kwam naar voren dat wereldwijd veertien procent van de mensen helemaal opnieuw geschoold moet worden. Veertig procent moet deels opnieuw opgeleid worden. Maar liefst zeventig procent van de Europese directeuren sprak over flinke veranderingen in vaardigheden tegen de tijd dat het 2020 zou zijn.

Focus van Human Resource Management

Een rapport van LinkedIn gaf bovendien aan dat 57 procent van de Human Resource Managers focust op leiderschap en managementvaardigheden, 42 procent op creatief oplossend vermogen en 40 procent op communicatieve vaardigheden. 

De vier uitgangspunten voor het ontwikkelen van medewerkers, en het toekomstbestendig zijn als organisatie zijn als volgt:

1. Vergroot de mogelijkheden om te kunnen werken in een volledig digitale omgeving
2. Ontwikkel cognitieve vaardigheden om innovatie en herontwerp vorm te kunnen geven
3. Ontwikkel sociale en emotionele vaardigheden om te zorgen voor een goede samenwerking, goed management en zelfontplooing
4. Ontwikkel wendbaarheid en veerkracht tijdens, en na COVID-19

Meer informatie?

Lees voor meer informatie het volledige Engelstalige artikel via McKinsey. Lees meer over het NCP-model en ontdek hoe NCP Assessments deze inzichten in de assessmentpraktijk toepast.

Van verandering naar verbetering met het NCP-model

NCP staat voor Neuro Context Profile: het laat de samenhang zien tussen context en individu. Ontdek onze methode en de kracht van onze unieke assessments.