Skip to content

Team assessments en ontwikkeling

Maak je team klaar voor de toekomst met de teamassessments van NCP Assessments.

Type Team assessments

EXPERTISE 1

Vlootschouw teamscan


Inzicht in kwaliteiten en ontwikkelpunten van teams krijg je met de vlootschouw teamscan.

EXPERTISE 2

Team performance scan

Teams die niet optimaal presteren, of waar een volgende stap gemaakt moet worden breng je in kaart met de Team Performance Scan.

EXPERTISE 3

Teams bij reorganisatie

Bij reorganisaties is een gestructureerde aanpak van belang. Maak gefundeerde keuzes door middel van een scan voor Teams bij Reorganisatie 

EXPERTISE 4

Teams en leiderschap

Maak kennis met de teamscan waarbij leiderschap centraal staat. Krijg inzicht in elkaar en leer gebruik maken van elkaars kwaliteiten met deze specialistische scan.

ASSESSMENTS

Veelgestelde vragen

 • Is een hulpmiddel om de performance van het team verder te verbeteren ten behoeve van
  het realiseren van de organisatiedoelstellingen;
 • Geeft inzicht in het potentieel van het team op basis van een analyse van de aanwezige
  (en ontbrekende) kwaliteiten;
 • Geeft inzicht in de ontwikkelingsfase van het team en de stappen die moeten worden
  ondernomen om naar een volgende fase door te groeien zodat deze kunnen worden
  verwerkt in het teamplan;
 • Maakt waar mogelijk gebruik van eventueel eerder gehouden leiderschapsassessments;
 • Kan extra aandachtspunten omvatten die door het team zijn aangedragen.

NCP Assessments biedt teamscans voor verschillende doeleinden. De scans zijn onderverdeeld in vier groepen:

 1. Vlootschouw Teamscan
 2. Team Performance Scan
 3. Teams bij Reorganisatie
 4. Teams en Leiderschap

Teamscans zijn beschikbaar voor bijvoorbeeld:

 • Directies
 • Opvolgers
 • Vennoten
 • Bestuurders
 • Trainees
 • Professionals

Ons assessment 
toont de eigenheid 
van kandidaten in 
de context.

Marijn Schouten
Principal Consultant Schouten Consultancy