Skip to content
Het werkveld na COVID-19

Door:

Datum:

Wat gaat er gebeuren in de wereld na COVID-19? Wie het weet mag het zeggen. McKinsey Global Institute deed onderzoek naar welke veranderingen noodzakelijk zijn in het werkveld. McKinsey heeft daarbij naar de wereldwijde invloed gekeken. Uit het onderzoek komt naar voren dat organisaties een aantal skills bij werknemers moeten ontwikkelen. Het gaat om de volgende vaardigheden: digitaal, cognitief, sociaal en emotioneel, wendbaarheid en veerkracht. 

Veranderende organisaties

Organisaties waren al onderhevig aan snelle veranderingen door technologie, en veranderende businessmodellen. Het virus heeft deze veranderingen in een stroomversnelling gebracht. Uit een berekening in 2017 kwam naar voren dat wereldwijd veertien procent van de mensen helemaal opnieuw geschoold moet worden. Veertig procent moet deels opnieuw opgeleid worden. Maar liefst zeventig procent van de Europese directeuren sprak over flinke veranderingen in vaardigheden tegen de tijd dat het 2020 zou zijn.

Focus van Human Resource Management

Een rapport van LinkedIn gaf bovendien aan dat 57 procent van de Human Resource Managers focust op leiderschap en managementvaardigheden, 42 procent op creatief oplossend vermogen en 40 procent op communicatieve vaardigheden. 

De vier uitgangspunten voor het ontwikkelen van medewerkers, en het toekomstbestendig zijn als organisatie zijn als volgt:

1. Vergroot de mogelijkheden om te kunnen werken in een volledig digitale omgeving
2. Ontwikkel cognitieve vaardigheden om innovatie en herontwerp vorm te kunnen geven
3. Ontwikkel sociale en emotionele vaardigheden om te zorgen voor een goede samenwerking, goed management en zelfontplooing
4. Ontwikkel wendbaarheid en veerkracht tijdens, en na COVID-19

Meer informatie?

Lees voor meer informatie het volledige Engelstalige artikel via McKinsey. Lees meer over het NCP-model en ontdek hoe NCP Assessments deze inzichten in de assessmentpraktijk toepast.

Van verandering naar verbetering met het NCP-model

NCP staat voor Neuro Context Profile: het laat de samenhang zien tussen context en individu. Ontdek onze methode en de kracht van onze unieke assessments.
Nieuwste insights